Termal Görüntüleme

  • Hatların zon testi ve ısınmayan bölgeler için termal kamera ile kontrol uygulaması.

Termal kamera nedir ?

Termal kamera bir ortam veya yapı içerisinde ısının nasıl yayıldığını belirlemek, aynı zamanda gözlemlemek için kullanılan bir araçtır.

Termal kamera yerden ısıtmada hangi problemlerde kullanılır ?

-Termal kamera zemin altında bulunan ısıtma borularının kaç derece olduğunu öğrenmede,
-ısıtma borularının hangi alana (odaya) döşendiğini,
-ısıtma dönüş borularının ısısı kaydedilerek ortamda ısı kaybı olup olmadığı,
-sistemde kaçak olup olmadığı,
-termostatik vanaların ısıtma suyunu %100 oranında kapatıp kapatmadığı,
-ve oda termostatının doğru odayı kontrol edip etmediğini

vb. problemlerin çözümünde kullanılır.