Reahu Kollektör Problemleri

Rehau kollektör ünitesi debi ayarlarının yapılması. Kollektör pimlerinin değişimi. Problem testi.

Kollektör Nedir?

kollektör yerden ısıtma borularının toplandığı merkezdir. Yerden ısıtma sistemine sıcak su kollektör ile
yerden ısıtma boruları vasıtasıyla odalara gönderilir. açıkçası kollektör yerden ısıtma sisteminin kalbidir.
kollektör üzerindeki debi göstergeleri ise odalara giden yerden ısıtma borularındaki suyun devir-daim yapıp yapmadığını
gösterir. Ayrıca debi göstergeleri saat yönüne çevrilerek odalara giden hatlar ayrı ayrı olarak kapatılabilir. Ayrıca
aktüatörlerde kollektör üzerindeki pimlere takılır.

Not: yerden ısıtma sistemi sıfırdan kurulduğunda sargı sayımına göre debi göstergeleri saat yönünün tersine çevrilerek debi
ayarları yapılmalıdır. Yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmemelidir.

Kollektör Üzerinde Oluşabilecek Problemler;

-ara sıra veya sürekli şiddetli şekilde su sesi gelmesi
-debi göstergelerinin çalışmaması veya takılı kalması
-rakorlar üzerinden su kaçaklarının olması
-aktüatörlerin takıldığı pimlerin takılı kalması veya çalışmaması